بستر توسعه وب روبیک

متخصصین شرکت با تکیه بر توان تخصصی بومی و تکنولوژی روز اقدام به طراحی و تولید بستر توسعه وب روبیکیوب کرده اند. این بستر تکنولوژی نوینی در عرصه ارائه خدمات وب بوده که با ارائه انواع زیر ساختارهای وب بنیاد توانسته یک گام از خواسته های مشتریان خود پیش باشد. کاربران روبیکیوب با استفاده از ساختار مدیریتی بستر توسعه وب روبیکیوب به عنوان یک سامانه پورتال ساز قادر خواهند بود، علاوه بر پیاده سازی انواع پورتال های برون تعاملی و پوشش رویکردهای اطلاع رسانی وخدمات رسانی، رویکردی جدید در مدیریت درون سازمانی از طریق بستری مبتنی بر وب ارائه و سیستم جامع مدیریت آنلاین را محقق سازند. در نهایت زیر ساختارهای روبیکیوب در جهت اجرای اهداف سازمانی، مستقل از زمان و مکان، طراحی و پیاده سازی شده است.
 
  • سیستم مدیریت محتوا    
  • سیستم مدیریت فرآیندهای الکترونیک
  • ابزار های توسعه خدمات 
  •  سیستم تعاملات نرم افزاری 
  • ابزار های مدیریت ارتباطات  
  • سرویس مدیریت تجارت الکترونیک   
  • سیستم پشتیبانی تصمیم  
  • سرویس چند موقعیتی