سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار روبیک

BPMS ها ابزار های هستند که سازمان ها را در جهت نیل به هدف سازمان الکترونیک همراهی می نمایند. این سیستم ها که از سال 2005 به بعد در حال فراگیر شدن هستند اکثر مبتنی بر تکنولوژی و پروتکل های معماری سرویس گرا هستند. دلیل استفاده این سیستم ها از معماری سرویس گرا قابلیت بالای انعطاف پذیری و استفاده مجدد این معماری است که در مباحث مدیریت فرایندهای کاری مورد نیاز است که علاوه بر اینکه طیف گسترده از ابزاهای مناسب جهت تولید فرایندهای الکترونیک در اختیار کاربران قرار می دهد قابلیت کاملا پویا در جهت اعمال تغییرات و ارتقا فرایند های طراحی شده را ارائه می نماید. Rubik Cube BPMS نیز بصورت کامل از استاندارد BPMN  تبعیت می نماید و با ارائه قابلیت های منحصر به فرد سازمان ها در تحقق BPMS سازمانی همراهی می نماید.یکی از بهترین و موفق ترین محصولات تولیدی شرکت بوده که از سال 1385 تا کنون توسط متخصصین نرم افزاری شرکت منطبق بر ساختار مهندسی نرم افزار و استانداری هایBPMN  تولید شده و بصورت مستمر و متمرکز با آخرین تکنولوژی های روز درحال به روزرسانی و توسعه بوده است. این سیستم بدنه اصلی مدیریت فرآیندهای الکترونیکی در عملیات کاری سازمان را برعهده دارد. کارشناسان سازمان مشتری پس از شناخت و تحلیل یک فرآیند کاری، قادر خواهند بود که مستقل از بدنه خدماتی فرآیند (درون سازمانی، برون سازمانی و یا ترکیبی از هر دو شکل) کلیه مراحل کاری را در سامانه با کمک Workflow Engine  خود تعریف نموده و مراحل چرخش کار را طراحی نمایند و سپس عملیات کار خود را بروی آن مستقر نمایند.
این سامانه قادر است با ارائه خدمات شفاف سازمانی موضوع فرآیندهای الکترونیک و تکریم ارباب رجوعرا در هر سازمانی پیاده سازی نموده و اجرای Rubik Cube BMPS گامی بلند برای هر سازمان جهت تحقق دولت الکترونیک می باشد.
    
کارکردها :
  •     پیاده سازی انواع فرآیندهای الکترونیک برون سازمانی
  •      پیاده سازی کلیه فرآیند های دورن سازمانی
  •     پیاده سازی انواع فرآیند های الکترونیک توزیع شده
  •     اجرای پیشخوان های الکترونیک
  •     اجرای فرآیند های بین دستگاهی (G2G)
  •     اجرای انواع سامانه های الکترونیک