Form Generator

از دیگر توانمندی های روبیک سیستم فرمساز آن می باشد که به وسیله همراه شدن با قابلیت طراح فرم، این امکان را به مدیران روبیک می دهد که علاوه بر پیاده سازی انواع فرم های الکترونیکی ظاهر مورد نظر خود را برای فرم طراحی نموده و سپس فرم را دراختیار کاربران قرار دهد.
امکانات این سیستم به شرح زیر می باشد:
امکان ساخت و مدیریت انواع فرم های یک یا چند سطحی با امکان
امکان طراحی ظاهر فرم به صورت کاملا  Visual و Drag&Drop
امکان کنترل استایل صفحه با بهره گیری از Css کلاس ها و استایل اختصاصی صفحه
امکان ایجاد صفحات متعدد برای دریافت اطلاعات از کاربر درچندین مرحله به صورت Wizard
امکان استفاده از Java Script برای کنترل فرم ها
امکان طراحی نامحدود ظاهر فرم برای یک فرم اطلاعاتی و...