فرم مصاحبه
۱۳۹۸/۰۴/۰۶
تاریخ تکمیل فرم
نام :
نام خانوادگی :
تایخ تولد :
آدرس :
تلفن :
آدرس الکترونیکی :
تلفن همراه :
مدرک تحصیلی :
اشتغال به تحصیلی :
گرایش تحصیلی :
دانشگاه :
نوع تاهل :
شغل همسر :
و ضعیت نظام وظیفه :
جنسیت :
توضیحات:
//انتخاب تاریخ  
دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس  دکترا 
هستم  نیستم 
مجرد  متاهل 
زن   مرد 
معافیت تحصیلی  معافیت دائم  در حال خدمت  اتمام خدمت وظیفه 
حسابداری  منشی  کارشناس اداری  مدیر پروژه  برنامه نویس  بازرگانی  طراح و گرافیست وب  سایر ... 
C-sharp.NET  ACCESS  HardWare  ASP.NET  JAVA  ORACLE  NETWORK  HTML  CSS  JavaScript  ASP  PHP  VisualBasic  VB.NET  DELPHI  SQLSERVER  PHOTOSHOP  Flash  MYSQL 
شرح درخواست
موضوع همکاری :
فنی :
سایر تخصص ها :
مدارک دوره های گذزانده :
پروژه های که در آن فعالیت داشته اید :
علت ترک همکاری :
میزان حقوق در خواستی :
اطلاعات شخصی
کد امنیتی : (عدد زیر را وارد کنید.)