طراح فرایند   Process Designer طراح فرایند Process Designer


یکی مهم ترین امکانات سیستم Rubik Cube BPMS محیط طراحی فرایند آن می باشد. این قابلیت کاربران را قادر می سازد که بصورت کاملا Visual  فرایند خود را طراحی نموده و ویرایش نمایند که هم باعث افزایش سرعت پیاده سازی و هم ساده سازی در پیاده سازی فرایند های پیچیده و گسترده می گردد.


تمامي حقوق براي شركت سيستم هاي هوشمند محفوظ مي باشد | COPY RIGHT RESERVED BY INTELLIGENT SYSTEM CO
 
مفاهيم پايه
     
        
              

ابزارهای فرآیندساز روبیکیوب

           

برخی توانمندیهای فرآیندساز روبیکیوب

RubikCube BPMS

RubikCube BPMS