درگاه فرایندهای الکترونیک درگاه فرایندهای الکترونیک


امکان ارائه کلیه فرایندهای الکترونیک و فرایند های الکترونیک بصورت یکپارچه با قابلیت های ذیل باشد:

   بستر مستقل ارائه کلیه فرایندها و فرم های الکترونیک
   امکان دسته بندی فرایندهای الکترونیک
   امکان مدیریت توضیحات و فایل های پیوستی
  امکان  ارائه گزارش کامل با کد رهگیری
       - شامل وضعیت فعلی پی گیری در خواست
       - واحد و کارشناس پی گیری کننده
       - شماره تماس و ادرس فیزیکی جهت پی گیری فیزیکی
       - تاریخچه پی گیری در خواست
  امکان بازیابی کد رهگیری


تمامي حقوق براي شركت سيستم هاي هوشمند محفوظ مي باشد | COPY RIGHT RESERVED BY INTELLIGENT SYSTEM CO
 
مفاهيم پايه
     
        
              

ابزارهای فرآیندساز روبیکیوب

           

برخی توانمندیهای فرآیندساز روبیکیوب

RubikCube BPMS

RubikCube BPMS