پرداخت الکترونیک پرداخت الکترونیک


پورتال باید این امکان را دارا باشد که توانایی پرداخت مبالغ پولی را به مراجعین پورتال بصورت الکترونیک به حسابهای بانکی مورد نظرشان را بدهد .این قابلیت در هر قسمت از پورتال شامل یک فرایند الکترونیک یا یک فرم الکترونیک قابل فراخوانی می باشد


تمامي حقوق براي شركت سيستم هاي هوشمند محفوظ مي باشد | COPY RIGHT RESERVED BY INTELLIGENT SYSTEM CO
 
مفاهيم پايه
     
        
              

ابزارهای فرآیندساز روبیکیوب

           

برخی توانمندیهای فرآیندساز روبیکیوب

RubikCube BPMS

RubikCube BPMS