انواع پورتال انواع پورتال
تمامي حقوق براي شركت سيستم هاي هوشمند محتوا نگار شرق محفوظ مي باشد | COPY RIGHT RESERVED BY INTELLIGENT SYSTEM CO
 
مفاهيم پايه
  

پورتال چیست؟ پورتال چیست؟

  

سیستم مدیریت محتوا چیست؟ سیستم مدیریت محتوا چیست؟

  

انواع پورتال انواع پورتال


بسته پورتالساز روبیکیوب

  

شاخص های اصلی Rubik Cube CMS شاخص های اصلی Rubik Cube CMS


  

امکانات هسته و سیستم پایه امکانات هسته و سیستم پایه

  

ماژول ها ماژول ها

  

خدمات Web Service خدمات Web Service

  

ویژگیها و امکانات پیشرفته پورتالساز ویژگیها و امکانات پیشرفته پورتالساز


ویژگی های عمومی پورتالساز روبیکیوب

RubikCube CMS