BPMS چیست؟ BPMS چیست؟


BPMS ها ابزار های هستند که سازمان ها را در جهت نیل به هدف سازمان الکترونیک همراهی می نمایند. این سیستم ها که از سال 2005 به بعد در حال فراگیر شدن هستند اکثر مبتنی بر تکنولوژی و پروتکل های معماری سرویس گرا هستند. دلیل استفاده این سیستم ها از معماری سرویس گرا قابلیت بالای انعطاف پذیری و استفاده مجدد این معماری است که در مباحث مدیریت فرایندهای کاری مورد نیاز است که علاوه بر اینکه طیف گسترده از ابزاهای مناسب جهت تولید فرایندهای الکترونیک در اختیار کاربران قرار می دهد قابلیت کاملا پویا در جهت اعمال تغییرات و ارتقا فرایند های طراحی شده را ارائه می نماید. BPMS Rubik Cube نیز بصورت کامل از استاندارد BPMN  تبعیت می نماید و با ارائه قابلیت های منحصر به فرد سازمان ها در تحقق BPMS سازمانی همراهی می نماید.